( Patch GetData Recover My Files 5.2.1.1964 ( JJA

حداکثر حجم : 174 KB

نکته : 
نرم افزار را هنگام اتصال به اینترنت اجرا نکنید
هنگام انصراف از ادامه ریکاوری با زدن دکمه Skip ممکنه خطایی نمایش داده بشه که مربوط به لایسنسش می باشد اما با Cancel کردن مشکل حل می شود
برای این که این خطا پیش نیاد بگذارید کامل برنامه ریکاوری کند و دکمه Skip را نزنید 
با تشکر از توجه شما